[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SIAMHRM.COM
Resume Webboard Contact
Resume Online Resume knowledge
Resume Sample Resume

  

หลักการเขียนใบสมัครงาน แบบมืออาชีพ ,ความรู้เกี่ยวกับ Resume: Resume Online by Resume.SIAMHRM.COM :- หลักการเขียนใบสมัครงาน ,การเขียนใบสมัครงาน แบบมืออาชีพ
ความรู้เกี่ยวกับ Resume: หลักการเขียนใบสมัครงาน แบบมืออาชีพ

พุธ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2551หลักการเขียนใบสมัครงาน แบบมืออาชีพ

 

 ใบสมัครคือเอกสารที่บริษัทที่คุณสมัครงานอยากรู้เรื่องของคุณ เอกสารทั้งหนังสือแนะนำตัวและใบสมัครงานจะอยู่ในมือของผู้สัมภาษณ์และใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณ ดังนั้นการกรอกใบสมัครของคุณก็ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าไว้บ้างดังนี้

1. ขั้นเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น สถานศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับตามลำดับ ความรู้ความสามารถพิเศษ
สำเนาเอกสารต่าง ๆ คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้าเป็นไปได้ควรนำต้นฉบับไปด้วย) หนังสือรับรองในกรณีมีประสบการณ์ และสำเนาหนังสืออื่น ๆ ที่คุณควรจะใช้อ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการสมัครงาน รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก

2. ขั้นตอนการไปสมัครงาน 
การแต่งกาย ควรแต่งกายให้เรียบร้อย ยกเว้นการสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง ทรงผมก็เช่นเดียวกัน ควรหวีให้เรียบร้อย สิ่งของเครื่องใช้อย่าลืมนำเอกสารที่คุณได้เตรียมไว้ตามข้อ 1 ไป และที่สำคัญ พกปากกาสีน้ำเงินหรือดำมาเอง ไม่ต้องไปขอยืมใครให้ยุ่งยากดีไม่ดี เขียนเสร็จลืมคืนเก็บของเขากลับบ้านไปด้วย เสียหาย ๆ ถ้าไม่ไว้ใจความป้ำเป๋อของตัวเอง ก็พกน้ำยาลบคำผิดมาด้วย รู้หรอกว่าไม่ควรกรอกให้ผิด แต่ถ้าจำเป็นจริง ๆ วิธีนี้ก็ยังดีกว่าขีดฆ่าเลอะเทอะ พกดิกชันนารีเล่มเล็ก ๆ ติดกระเป๋ามาด้วย เผื่อแปลคำถามข้อไหนไม่ออกจะได้ไม่ต้องปล่อยไก่ แต่อย่าถือประเจิดประเจ้อ จะเสียเชิงไปอีก

3. ขั้นตอนการเขียนใบสมัคร
อ่านข้อความในใบสมัครให้ตลอดก่อนที่จะลงมือเขียนข้อความอะไรลงไป พร้อมทั้งศึกษาข้อกำหนดต่าง ๆ ในใบสมัคร ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร 

     - ก่อนเขียนใบสมัคร ให้คิดให้ดีอีกครั้งว่า จะสมัครงานในตำแหน่งอะไร แล้วเลือกหาข้อมูลที่จะแสดงถึงความรู้ความสามารถของคุณจากข้อมูลที่คุณเตรียมไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณจะสมัคร 

     - ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกรอกใบสมัคร เช่น ให้เขียนด้วยลายมือชื่อของตนเอง ชื่อภาษาอังกฤษให้เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เรียงลำดับเหตุการณ์ไว้ ฯลฯ ถ้าแบบฟอร์มให้มาเป็นภาษาอังกฤษ ก็ควรตอบเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ามาควบทั้ง 2 ภาษา ก็เลือกตอบเป็นอังกฤษไว้ก่อน (ถ้าแน่ใจว่า ภาษาอังกฤษเราใช้ได้) ระวังเรื่อง พ.ศ. กับ ค.ศ. ด้วยอย่าเอามาสับสนกัน 

     - ถ้าใบสมัครมีข้อความที่จะต้องการให้กรอกมากและต้องการข้อมูลมากกว่าที่คุณได้เตรียมมา ให้กรอกหรือเรียงข้อความที่คุณต้องการโดยกรอกในกระดาษร่างก่อน โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ลำดับช่วงเวลาการศึกษา ประสบการณ์ การฝึกอบรม รายได้ที่เคยได้รับ เป็นต้น
 
     - ตอบให้ครบทุกกข้อ ข้อไหนที่ไม่จำเป็นต้องตอบ อย่าลืมขีดเพื่อแสดงถึงความรอบคอบด้วย 
     
     - ความยาวของข้อความที่กรอกลงไปในใบสมัคร ควรสั้นพอดีกับช่องว่างที่เขากำหนดให้และได้ใจความสมบูรณ์ 

     - การใช้อักษรย่อ ควรใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นและต้องเป็นอักษรย่อที่ผู้อื่นอ่านเข้าใจว่าหมายความถึงอะไร เช่น วุฒิการศึกษา ปวช. ผู้อ่านจะทราบว่า คือ คำย่อของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น เป็นต้น 
     
     - บางบริษัทอาจจะให้คุณระบุชื่อบุคคลที่คุณจะอ้างอิงได้เพื่อประโยชน์ของบริษัทของเขาที่จะตรวจสอบอะไรบางอย่าง บุคคลที่คุณอ้างอิงนี้จะมีผลต่อการสมัครงานของคุณมาก ดังนั้นการที่คุณจะอ้างอิงถึงใคร คุณควรคำนึงถึงเรื่องดังนี้ 

     - เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกัน อาจจะเป็นญาติห่าง ๆ กันหรือเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์เก่าของคุณก็ได้ 
          
     - คุณควรมีความสนินสนมกับบุคคลที่อ้างอิงมากพอสมควรในขณะเดียวกันผู้ที่คุณอ้างอิงนี้ต้องรู้ถึงความสามารถของคุณดี ข้อสำคัญก็คือ เมื่อคุณจะอ้างอิงถึงใครก็ตามคุณควรจะแจ้งให้เขาทราบและอนุญาตก่อน และเมื่อได้อ้างอิงชื่อของเขาไปแล้วก็ควรจะแจ้งให้เขาทราบไว้ด้วย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือไม่รู้กันในภายหลัง 
          
     - ตรวจทานข้อมูลที่คุณกรอกอีกครั้งว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือยัง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นำส่งเอกสารต่าง ๆ ที่คุณเตรียมมาพร้อมแนบรูปถ่าย 
          
     - สอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทว่าจะให้ทำอะไรต่อไป บางแห่งอาจนัดให้ไปทำแบบทดสอบ และสัมภาษณ์ในภายหลัง บางแห่งก็อาจให้ทำแบบทดสอบทันทีและสัมภาษณ์เลย คุณควรสอบถามขั้นตอนจนเป็นที่เข้าใจ 
          
     ควรกรอกใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าให้มีคำผิดและควรใช้เวลาพอสมควร ไม่ควรจะเกิน 15 – 20 นาที และจัดเอกสารประกอบให้พร้อมแนบไปกับใบสมัครให้ครบถ้วนด้วย

ที่มา : kapook.com

เข้าชม : 24918
บริการ หางาน - สมัครงาน หาคน หาพนักงานคุณภาพ ทั่วไทย บริการเว็บหางานโดย จ๊อบสยาม ดอทคอมGoogle Groups สมัครสมาชิกไปยัง บริหารทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th


ค้นหา ทั่วโลก : Google Custom Searchความรู้เกี่ยวกับ Resume 5 อันดับล่าสุด       Resume Card คือ 14 / ม.ค. / 2552
      คำศัพท์ ภาษาจีน สำหรับ หางาน สมัครงาน | Chinese Vocabulary Job Career 7 / พ.ย. / 2551
      โครงสร้างเรซูเม่ ภาษาจีน | China Resume 7 / พ.ย. / 2551
      Chinese Resume 7 / พ.ย. / 2551
      Resume ภาษาจีน | Chinese Resume 7 / พ.ย. / 2551


Home     About us     Resume Service     Webboard     Knowledge     Contact us
SIAMHRM.COM : : HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Thailand.
Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM | HR Knowledge