[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SIAMHRM.COM
Resume Webboard Contact
Resume Online Resume knowledge
Resume Sample Resume

  

รูปแบบ การเขียนจดหมายสมัครงาน [Application Letter] ,ความรู้เกี่ยวกับ จดหมายสมัครงาน: Resume Online by Resume.SIAMHRM.COM :- รูปแบบ การเขียนจดหมายสมัครงาน, Application Letter ,รูปแบบจดหมายสมัครงาน
ความรู้เกี่ยวกับ จดหมายสมัครงาน: รูปแบบ การเขียนจดหมายสมัครงาน [Application Letter]

อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2551Application Letter จดหมายสมัครงาน

จดหมายสมัครงาน(Application Letter) เป็นจดหมายที่เราเขียนเพื่อแนะนำตัวเองอย่างคร่าวๆเมื่อเราส่ง Resume และเอกสารสมัครงานไปยังบริษัท แม้ว่าจะมีคำแนะนำสำหรับการเขียนจดหมายสมัครงานว่าจะต้องเขียนข้อมูลอย่างโน้นอย่างนี้ไปต่างๆนานา แต่จากการที่ได้สอบถามกับผู้ที่ทำงานในฝ่ายบุคคลของบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำว่า

 

 
1. ที่ด้านขวาบนของกระดาษจะเขียนที่อยู่ของผู้ส่งจดหมายหรือผู้สมัครงานนั่นเอง เช่น
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1234/567 ซอย… ถนน…
แขวง… เขต…
กรุงเทพฯ 10330
1234/567 Soi…, Rama I Road,
Rongmuang, Pathumwan,
Bangkok 10330
 
2. วัน เดือน ปี ที่ส่งจดหมาย นิยมเขียนไว้ที่กึ่งกลางของกระดาษ สำหรับเดือนควรใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อไม่ควรใช้ตัวเลขแทนชื่อเดือน ส่วนปีนั้นหากเราเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยให้ใช้เป็นปี พ.ศ. แต่หากเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้เป็นปี ค.ศ. และในปัจจุบันไม่ว่าปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.ต่างก็นิยมเขียนเป็นตัวเลข 4 หลักมากกว่าที่จะเขียนเพียง 2 ตัวท้าย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 พฤษภาคม 2550 หรือ
10 มิ.ย. 2550
1 January 2007 or
15 Aug. 2007
 
3.-4. เราจะต้องแยกพิจารณาระหว่างการเขียนแบบไทยและแบบอังกฤษดังนี้
ภาษาไทย
ถ้าเป็นการเขียนแบบไทย เราไม่นิยมระบุที่อยู่ของผู้รับ แต่จะเขียนในรูปแบบ
เรื่อง   วัตถุประสงค์การส่งจดหมาย
เรียน  ชื่อหรือแผนกของผู้รับ
เช่น
เรื่อง   ขอสมัครงาน
เรียน  คุณสมศรี สตรีไทย (หรือระบุชื่อแผนก เช่น ฝ่ายบุคคล)

ภาษาอังกฤษ
การเขียนแบบฝรั่งเราจะระบุลงไปด้วยว่าผู้รับจดหมายอยู่ในแผนกใด ตามด้วยที่อยู่ของผู้รับจดหมาย อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ทราบจริงๆว่าผู้รับอยู่แผนกใดก็อาจละเว้นชื่อแผนกแล้วเขียนเฉพาะที่อยู่ก็ได้ แล้วใช้คำขึ้นต้นว่า Dear Sir เช่น
Personnel Division
1234/567 5th Floor, Silom Rd.,
…………………………………

Dear Sir,
…………………………………

 
5. ส่วนเนื้อหาคือส่วนที่สำคัญที่สุดของจดหมาย ถ้าเราไปอ่านตามหนังสือที่เกี่ยวกับการสมัครงานเรามักจะแนะนำให้เราเขียนข้อมูลอย่างโน้นอย่างนี้ลงไปต่างๆนานา แต่จากการที่ได้สอบถามไปยังผู้ที่ทำงานด้านงานบุคคลของหลายๆหน่วยงานต่างก็มีความเห็นคล้ายกันว่า เนื้อหาของจดหมายสมัครงานควรเขียนให้สั้น กระชับ โดยเขียนเฉพาะวัตถุประสงค์หลักๆของการส่งจดหมายเท่านั้น ไม่ควรนำส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวมาเขียนลงไปด้วยเพราะข้อมูลนี้มีอยู่แล้วใน Resume มิฉะนั้นแล้วจดหมายของเราจะยืดยาวมาก ทำให้ผู้รับต้องเสียเวลาอ่านหรือไม่อยากอ่านจดหมายของเราเลย ซึ่งจะส่งเสียต่อการสมัครงานของเราได้ โดยคำแนะนำในการเขียนเนื้อหาจดหมายคือ บอกว่าเราพบประกาศรับสมัครงานนี้จากที่ใด วันเวลาใด และต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด แล้วตามด้วยการระบุเอกสารที่เราแนบมาพร้อมความคาดหวังในการเข้าสอบสัมภาษณ์
เช่น
     กระผม/ดิฉัน ได้พบประกาศรับสมัครงานของท่านจาก (ชื่อสื่อ เช่น ชื่อหนังสือพิมพ์, ชื่อวารสาร หรือชื่อเว็บไซต์) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 หลังจากพิจารณาแล้วพบว่ากระผม/ดิฉันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ท่านระบุไว้ในประกาศ ดังนั้นจึงมีความประสงค์ที่จะสมัครงานในตำแหน่ง (ระตำแหน่งงานทั้งหมดที่ต้องการสมัคร)
     ทั้งนี้กระผม/ดิฉันได้แนบประวัติย่อและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆเพื่อให้ท่านได้พิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในการสอบสัมภาษณ์เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆต่อไป

หรือในกรณีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น

     I have seen your jobs advertisement on (eg. The Nation Newspaper or JobJobJob Magazine or THAICYBERJOB.com) posted on 1st May 2007 and I think my qualifications will fulfill your requirements so I want to apply for the position: (eg. Electrical Engineer and Process Engineer)
      I have enclosed resume and other documents for your consideration and hope for the opportunity to get an interview call.
 
6. คำลงท้ายที่นิยมใช้กันในจดหมายสมัครงานมีดังนี้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขอแสดงความนับถือ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
แบบอังกฤษ: Your Sincerely, หรือ Your Faithfully,
แบบอเมริกัน: Sincerely Yours, หรือ Faithfully Yours,
 
7. ส่วนชื่อของผู้ส่งจดหมายควรมีลายเซ็นด้วยแล้วตามด้วยชื่อและนามสกุลของผู้ส่งตามปกติ

 

ที่มา : jobgle.com

การเขียนจดหมายสมัครงานต้องเขียนให้สั้นและกระชับ โดยใจความสำคัญของจดหมายนั้นให้บอกถึงเหตุผลในการส่งจดหมาย, ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และบอกว่าเราได้แนบเอกสารใดมากับจดหมายบ้างก็พอแล้ว แต่เราไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวของเรามาเขียนลงในจดหมายด้วย เพราะข้อมูลเหล่านี้เราน่าจะเขียนไว้ใน Resume อยู่แล้ว มิฉะนั้นแล้วจดหมายสมัครงานของเราจะยืดยาวมากจนทำให้ผู้รับต้องเสียเวลาอ่านหรือไม่อยากอ่านจดหมายของเราก็เป็นได้ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการสมัครงานของเราได้
รูปแบบของจดหมายสมัครงานที่นิยมใช้กันมากที่สุด มีโครงสร้างดังนี้
เข้าชม : 137321
บริการ หางาน - สมัครงาน หาคน หาพนักงานคุณภาพ ทั่วไทย บริการเว็บหางานโดย จ๊อบสยาม ดอทคอมGoogle Groups สมัครสมาชิกไปยัง บริหารทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th


ค้นหา ทั่วโลก : Google Custom Searchความรู้เกี่ยวกับ จดหมายสมัครงาน 5 อันดับล่าสุด       Cover Letter Tips 18 / ธ.ค. / 2551
      สัมภาษณ์งาน ภาษาจีน 7 / พ.ย. / 2551
      เอกสารในการสมัครงาน 29 / ต.ค. / 2551
      โครงสร้างการเขียนจดหมาย สมัครงาน จดหมายแนะนำตัว อื่นๆ 27 / ต.ค. / 2551
      การเขียนจดหมาย ภาษาอังกฤษ 27 / ต.ค. / 2551


Home     About us     Resume Service     Webboard     Knowledge     Contact us
SIAMHRM.COM : : HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Thailand.
Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM | HR Knowledge